Sunday, October 11, 2015

தவிப்பு

செங்கல்பட்டு மருத்துவமனை

செங்கல்பட்டு மருத்துவமனை

சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகள் மட்டுமா தவிப்பு

சிகிச்சை அளிக்கும் செவிலியர்களும் தான் தவிப்பு

பணி நிரந்தரத்தை நோக்கி காத்திருக்கும் தொகுப்பூதிய செவிலியர்களும் தான் தவிப்பு

இருப்பது 130

கணக்கு 247


காந்தி கணக்கு மீதி 117 பேரு
No comments :

Post a Comment