Friday, August 22, 2014

தொகுப்பூதிய செவிலியர்கள் அனைவரும் பணி நிரந்தரம் பெற உடனடியாக செய்யவேண்டியது-வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
மொத்த வாக்குகள்   -1567

நீதிமன்றம் போராட்டம்-இரண்டும் 
1054
போராட்டம்
220
நீதிமன்றம்
131
அமைதியாக அரசிடம் முறையிட்டு கொண்டே இருப்பது
79
பணி நிரந்தரத்திற்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் அமைதியாக பணி புரிவது

3
மற்றவை
80


No comments :

Post a Comment