Sunday, May 11, 2014

செவிலியர்களை சுரண்டாதீர்கள் - தமிழ் தி ஹிந்து-12/5/2014உரிமைகள் மறுக்கபடும் இந்த உலக செவிலியர் தினத்தில் எங்களது நியாமான கோரிக்கைகளையும் பிரச்சனைகளையும் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் தெரிவிக்க உதவிய தமிழ் தி ஹிந்து நாளிதழுக்கு தொகுப்பூதிய செவிலியர்கள் சார்பாக - 12-5-2014No comments :

Post a Comment